Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
I found it easy to reach your company telephonically or by email / Mən sizin şirkətlə rahat əlaqə saxlaya bildim (telefon və ya e-poçt vasitəsiylə)?
Customer service staff are helpful and friendly / Müştəri xidməti işçiləri kömək göstərən və mehribandırlar?
Customer service staff are competent and knowledgeable / Müştəri xidməti işçiləri səriştəli və bilgilidirlər?
The receptionist is friendly / Görüşə gələnləri qəbul edən şəxslər mehribandır?
Areas in and around the offices are clean and neat / İş ərazilərinin iç və çöl sahələri təmiz və səliqəlidir?
The level of comfort (tea, coffee, etc.) is acceptable / Qonaqlama səviyyəsi (çay, kofe, və s.)?
The level of safety is acceptable / Təhlükəsizlik səviyyəsi?
The level of transportation service provided is acceptable / Daşıma xidməti səviyyəsi?
Product or service provision / Məhsul və ya xidmətin təmin edilməsi?
Organization and preparedness / Təşkilatçılıq və hazırlıq?
Timeliness of product or service provision / Məhsul və ya xidmətin vaxtı-vaxtında təmin edilməsi?
Provided product or service satisfies the contract and project requirements / Təmin edilən məhsul və ya xidmət müqavilə və layihə şərtlərini ödəyir?
Knowledge level of subject matter of employees / İşçilərin öz işlərini bilmə səviyyəsi?
Speaking/presentation abilities of employees / İşçilərin danışıq/təqdimat bacarıqları?
Response to questions / Suallara cavab?
Overall quality of provided product or service / Təmin edilən məhsulun və ya xidmətin ümumi keyfiyyəti?
Price of provided product or service / Təmin edilən məhsulun və ya xidmətin qiyməti?