BLOKLAR ÜÇÜN YAPIŞDIRICI

Gobustone yapışdırıcıları ağ rəngli olub yüksək möhkəmlik, asan hazırlanma və uzun müddətli istifadə xüsusiyyətlərinə malikdir.

gobustone-yapishdirici (1)

Asan hazırlanır və istifadə olunur

İstifadə müddəti uzunömürlüdür

Divarda sürüşməyə yol verməz

Yapışdırıcılıq gücü yüksəkdir

yapis

İstifadə qaydası

İstifadə yerinin təmiz, quru, möhkəm olması lazımdır. İstifadə yerinin yapışdırıcını zəiflədəcək hər bir şeydən, yəni yağdan, pasdan təmizlənməsi lazımdır. Əgər səthdə 5-20 mm dərinlikdə kiçik boşluqlar varsa, təmir materialı ilə düzəldilməlidir. Səthin xidmət temperaturu +250C- dən çox olarsa, səth əlavə nəmləndirilməlidir.